Мениджмънт на репутация; връзки с обществеността

София, ж.к.Младост 4, Бизнес парк София 1А, ет. 2
И на още 1 адрес в: София - град
http://www.civitasglobal.bg http://yellowpages.bg/bg/members/sivitas-global/